ZNEČIŠTĚNÍ OHROŽUJE MAYSKOU RIVIÉRU

Dan Rang - Feb 28, 2011
0

Nedávný průzkum stavu životního prostředí na známé mexické Mayské riviéře odhalil závažné znečištění zdejších vod. Místní úřady musí neprodleně přijmout opatření, aby tuto oblast zachránily jak před znečištěním tak před odlivem příjmů z cestovního ruchu. 

 

Hned několik druhů znečištění bylo odhaleno při nedávné kontrole vod v jedné z nejoblíbenějších mexických turistických lokalit, Mayské riviéře, která se nachází jižně od Cancúnu. Profesor Chris D. Metcalfe z Trent University nedávno provedl velice důkladný průzkum, při kterém byly v podzemních vodách zjištěny stopy léčiv, pesticidů, kokainu a několika dalších chemických látek. Jeho studie je součástí projektu Caribic Pollution, který se zabývá znečištěním životního prostředí v oblasti Karibiku a byla publikována v odborném časopise Environmental Pollution.

Výzkum se věnoval i vodě v jeskynním systému, která teče do Karibského moře. Za posledních dvacet let výrazně utrpěly i zdejší korálové útesy, téměř polovina jich uhynula. Klíčem v boji za lepší a čistší životní prostředí je odhalení hlavního zdroje znečištění. A jedním z hlavních zdrojů jsou místní odpadní jámy a septiky. Veřejné čistírny odpadních vod slouží jen pro 1/3 země. Zbylé soukromé čističky jsou nedostačující a znečištěná voda z nich uniká do půdy a podzemních vod.

Na kontaminaci pesticidy mají svůj podíl i místní golfová hřiště. Pobřeží je ohroženo nadměrným rybolovem a stoupající teplotou vody. Odborníci na životní prostředí se také obávají předpokládaného desetinásobného nárůstu počtu obyvatel.

Výsledek studie je alarmující a místní úřady musí jednat rychle a lépe oblast monitorovat, aby zabránily dalšímu znečištění. Znečištěné a zdraví nebezpečné životní prostředí by mohlo poškodit pověst této turistické destinace a země by mohla ztratit významný zdroj příjmů z cestovního ruchu.

Související články

Komentáře

Přidat komentář