EU PODPORUJE VYUŽÍVÁNÍ UDRŽITELNÉHO LETECKÉHO PALIVA PRO SNÍŽENÍ EMISÍ O 55 % DO ROKU 2030

Chris Grad - Jul 19, 2021
0

Evropská komise podpoří využívání udržitelného leteckého paliva (SAF) prostřednictvím osvobození od daně, jak bylo navrženo minulý týden v rámci nového plánu Fit for 55, kterým chce EK dosáhnout cíle 55 % snížení emisí uhlíku do roku 2030 (na úroveň roku 1990).

Plán předpokládá, že udržitelné a alternativní letecké palivo zvýhodní letecké společnosti osvobozením od daně. Letecké společnosti by byly při odletu z letišť EU nuceny nakládat letecké palivo a SAF. Kromě toho také dává dodavatelům leteckých pohonných hmot povinnost zahrnout více SAF. Konkrétně jde o zvýšení na 5 % v roce 2030 a na 63 % do roku 2050.

Cílem tohoto návrhu je podpora moderních biopaliv a syntetických paliv vyráběných ze „zelené elektřiny“ a v souladu s požadavky na udržitelnost revidované směrnice o obnovitelných zdrojích energie (RED).

„Tato paliva jsou slibná z hlediska úspory emisí, inovačního potenciálu a škálovatelnosti, aby splnila budoucí potřeby,“ uvedl výkonný orgán EU.

Emise CO2 musí být oceněny „tak, aby povzbudily spotřebitele, výrobce a inovátory k volbě čistých technologií a produktů,“ uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen.

Rovněž představila hlavní cíle nového plánu, aby se Evropská unie postavila do čela mezinárodního boje proti změně klimatu a prohlásila, že letecký a námořní průmysl bude rovněž zahrnut do evropského systému obchodování s emisemi (EU ETS).

Z hlediska daní Komise zavádí minimální daňové sazby použitelné na udržitelné letecké palivo používané při letech uvnitř EU, což „umožní lepší zohlednění environmentálních nákladů na fosilní paliva a podnítí používání udržitelnějších leteckých paliv“.

Navrhované daňové sazby pro letecká paliva se budou v průběhu 10 let postupně zvyšovat a v celé EU dosáhnou minimální sazby 10,75 EUR za GJ.

Kromě snížení znečištění a hluku ze stacionárních letadel plán zavádí rozhodnutí dodávat elektřinu všem stacionárním letadlům na letištích v hlavní síti a globální síti TEN-T namísto leteckého paliva. Rozhodnutí se bude vztahovat na všechny nástupní brány od roku 2025 a na všechny polní pozice od roku 2030.

Dalším opatřením v rámci návrhu je zrušení osvobození od daně z pohonných hmot používaných pro lety v rámci EU.

S přihlédnutím k tomu, že u letů existuje vysoký podíl na trhu nákladních letů, které nelze podle mezinárodních dohod zdanit, navrhuje RED zachovat osvobození od daně striktně pro lety nákladní lety. Tímto způsobem „budou zachovány rovné podmínky pro nákladní dopravce z EU a třetích zemí,“ uvedla von der Leyen.

Související články

Komentáře

Přidat komentář