CESTOVNÍ RUCH: ODVĚTVÍ S RYCHLÝM RŮSTEM

Alec Hills - Mar 14, 2011
0

V posledních letech zaznamenal cestovní ruch z pochopitelných důvodů pokles. Pokud se však budou příslušné vlády snažit, může v následujících letech růst až o 3 % ročně.


 

Podle Světové rady cestovního ruchu (WTTC) je turismus v celosvětovém měřítku na vzestupu. Spousta zemí se stále potýká s propadem ekonomiky a mnoho odvětví bojuje o zákazníky, cestovnímu ruchu se ale nebývale daří. A jednotlivé vlády se snaží růst turismu co nejvíce podporovat, protože je zdrojem cenných pracovních míst. Situaci z velké míry napomáhá nově nabytá svoboda pohybu turistů z Číny a Indie.

Cestovní ruch přispívá k vyššímu HDP ve většině zemí na světě. Hlavními důvody jsou vznik společenství zemí BRICS a chuť turistů z rozvinutých zemí objevovat nové destinace. Jestli se bude situace i nadále příznivě vyvíjet a růst bude pokračovat stejným tempem, bude v roce 2012 v různých odvětvích cestovního ruchu zaměstnán každý desátý člověk. Takovému vývoji však ještě stojí v cestě pár věcí.

Zaprvé, nepříznivé podmínky jako mraky islandského sopečného popele nebo tsunami by se neměly objevovat tak často. Příznivému vývoji by samozřejmě neprospěla ani další celosvětová finanční krize. Mnohem snazším úkolem pro jednotlivé vlády je zjednodušení vízových povinností a jiných byrokratických překážek, které znepříjemňují život turistům. Například Rusko by mohlo přivítat mnohem více návštěvníků, kdyby nebyl proces získávání víz tak časově a finančně náročný. Indie a Čína by zase měly zajistit, aby jejich politika zůstala vůči odjezdové a příjezdové turistice i nadále v rámci možností shovívavá.

Související články

Komentáře

Přidat komentář