LEPŠÍ OCHRANU PRO KARPATY ZAJISTÍ UDRŽITELNÝ CESTOVNÍ RUCH

Tourism Review News Desk - Jun 20, 2011
0

Sedm zemí střední a východní Evropy nedávno přijalo Protokol udržitelného cestovního ruchu, který má pomoci chránit a lépe spravovat Karpatské pohoří.

Karpatská úmluva vznikla v roce 2003 po dohodě sedmi evropských zemí, které se o toto úchvatné pohoří dělí. Ministři Slovenska, České republiky, Maďarska, Polska, Rumunska, Srbska a Ukrajiny se rozhodli spolupracovat na zajištění udržitelného rozvoje cestovního ruchu v této unikátní oblasti a zároveň se rozhodli i chránit její ekosystém.

Cestovní ruch je pro region klíčový a lepší koordinace ve správě tohoto přírodního pokladu bude přínosem pro všechny zúčastněné.

Karpaty nabízejí překrásné scenérie a jsou oblíbené mezi milovníky divoké vody. Místní ekosystém potřebuje ale ochranu. Je domovem hned několika velkých šelem, jako je medvěd hnědý, vlk a rys. Žije zde také hodně zubrů, losů a divokých koček a také některé vzácné druhy hmyzu. Milovníci ptactva sem zase jezdí pozorovat orla skalního, výra velkého a tetřívka obecného.

V současné době je předsednickou zemí Karpatské úmluvy Slovensko, které se ujalo vedení během nedávného zasedání v Bratislavě. Na setkání byl také přijat Protokol udržitelného cestovního ruchu, který vychází z návrhu UNWTO a Programu OSN na ochranu životního prostředí (UNEP).

Účelem této mezinárodní úmluvy je nejen zlepšit mezinárodní spolupráci, ale také vytvořit společnou strategii, která by měla dlouhodobě pozitivní dopad na ekosystém Karpat. Hlavním cílem je podpořit cestovní ruch a zachovat biologickou rozmanitost v oblasti.

Slovensko bude předsednickou zemí Úmluvy až do roku 2014. Do té doby zůstane politika organizace stejná. Některé členské země patří i do EU, mají tudíž možnost čerpat finanční prostředky pro jednotlivé projekty zaměřené na udržitelnost, které ve výsledku prospějí celé oblasti Karpat.

Související články

Komentáře

Přidat komentář