CENY ODYSSEUS UŽ MAJÍ SVÉ VÍTĚZE

Joe McClain - May 23, 2011
0

Světová organizace cestovního ruchu (UNWTO) bude na nadcházejícím Fóru Algarve v Portugalsku (1.-3. června 2011) udílet svá každoroční ocenění Odysseus. Ceny za projekty zaměřené na inovaci a udržitelnost cestovního ruchu už byly oznámeny. Odměněny budou destinace a iniciativy po celém světě.

UNWTO každoročně udílí ceny Odysseus za inovace v cestovním ruchu. Oceňovány jsou společnosti i nevládní organizace za pokroková řešení v cestovním ruchu, která přispívají k rozvoji a osvětě v oblasti turismu. Řešení musí být v souladu s Rozvojovými cíli tisíciletí OSN.

Kategorií, ve kterých se ceny vyhlašují, je hned několik. Všechny ale spojuje podmínka inovativnosti projektu.

V kategorii Inovace v podnikání byl oceněn španělský Projekt Artemisa, jehož cílem je podpora udržitelného turismu ve španělské Ingelii. Hlavním prostředkem je přitom přeměna organického odpadu na biopalivo. Dalšího ocenění v kategorii se dostalo i belgickému průzkumu, který zjišťoval spokojenost turistů na cestách, a mexickému projektu na rozvoj letoviska Mayakoba.

V kategorii Vládních inovací se dostalo ocenění peruánské Ruta Moche. Projekt představuje turistům oblast starobylé močické civilizace, nádherné přírodní rezervace a nedotčené pláže. Dále byli oceněny Čínská akademie cestovního ruchu za projekt Index spokojenosti a portugalský regionální sekretariát pro cestovní ruch a dopravu v Madeiře za svůj ekologický certifikát.

Nevládní organizace byly oceněny především v souvislosti se zpřístupněním cestování pro turisty se zdravotním postižením. Slovinsku a Kanadě byla udělena pochvala za projekty pro turisty se zvláštními potřebami a za svoji oddanost rozvoji bezbariérového cestovního ruchu. Uznání se dostalo i australskému projektu, v němž se dobrovolníci zasadili o ochranu přírody.

Ocenění Odysseus výrazně přispívá k podpoře inovace a udržitelnosti cestovního ruchu. Snad se s jejich pomocí podaří nastartovat diskusi o možném zlepšení tohoto odvětví turismu v době, kdy je cestovní ruch jedním z nejrychleji rostoucích odvětví.

Související články

Komentáře

Přidat komentář