EVROPSKÉ AEROLINKY A LETIŠTĚ KRITIZUJÍ NEKOORDINOVANÉ ZNOVUOTEVÍRÁNÍ HRANIC

Tourism Review News Desk - Jul 12, 2020
0

Minulý týden hlavní evropské letecké společnosti a letiště kritizovaly nedostatečnou koordinaci v EU při znovuotevírání vnějších hranic, přestože se 27 členských států před týdnem dohodlo na předběžném seznamu 15 zemí, aby obnovily letecký provoz mimo EU od 1. července.

Ve společném prohlášení evropská část Mezinárodní rada letišť (ACI-Europe) a lobby leteckých společností A4E odsoudily rozhodnutí EU pouhý týden poté, co bylo dosaženo konsensu o seznamu schválených zemí (mezi které patří Maroko a Čína, ne však Spojené státy, Kuba a Rusko). Domněnka je totiž taková, že státy se doporučeními řídit nebudou, ale budou znovu otevírat hranice „velmi odlišně“.

Zatímco EU pokračuje v diskuzích, letiště a letecké společnosti si stěžují na „pokažený“ systém s cestovními omezeními a hraničními kontrolami. Ty dle nich narušují důvěru spotřebitelů, především kvůli nesrozumitelnosti a velké nejistotě, zda a kam mohou cestující cestovat.

Kromě toho varují před riziky, které tyto rozdíly vytvoří pro řádné fungování schengenského prostoru, protože turisté, kteří nemohli letět přímo do konkrétního členského státu z důvodu uzavření hranic, by se mohli do této země dostat tak, že by nejprve odletěli do jiné evropské země, která neuložil obdobná omezení.

Důležité je však říci, že seznam vyhlášený EU je pouze konsensuálním doporučením pro 27 členských států, ale nevytváří žádnou povinnost. To znamená, že země mohou svobodně na svém území uplatňovat přísnější opatření.

Seznam, který je podložen vědeckými a epidemiologickými údaji a který zahrnuje země se situací rovnou nebo lepší, než je průměr EU z hlediska případů Covid-19, bude navíc přezkoumáván každé dva týdny s cílem aktualizovat jejich epidemiologickou situaci.

Mezi 15 zemí, které mají povolení obnovit letecké spoje s odletem nebo příletem v Evropské unii, patří Alžírsko, Austrálie, Kanada, Japonsko, Černá Hora, Maroko, Nový Zéland, Rwanda, Srbsko, Jižní Korea, Thajsko, Tunisko, Uruguay, Gruzie a Čína. V případě Číny je však opětovné otevření založeno na vzájemnosti.

Několik hodin po oznámení však několik členských států varovalo, že neuvažují o obnovení leteckého provozu mimo EU okamžitě nebo alespoň nesouhlasí se všemi zeměmi na seznamu.

Belgie a Maďarsko má i nadále uzavřené vnější hranice, zatímco jiné země začaly umožňovat mezinárodní lety. Například Německo dalo jasně najevo, že rozšířilo svou „zelenou“ na Hongkong, a také otevřelo hranice 8 z 15 zemí na seznamu, ale vyžaduje reciprocitu ze strany Japonska a Jižní Koreje (a Číny).

Ve Španělsku bylo opětovné otevírání pozvolné a čekalo se na další země na seznamu, které na základě vzájemnosti nepřipouštějí přílet Španělů, jako je Maroko nebo Alžírsko.

Související články

Komentáře

Přidat komentář